วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การ export file excel ด้วยภาษา php

เพิ่มโค้ดนี้ลงไปส่วนบนสุดของหน้า
<?
header("Content-Type: application/x-msexcel");
header("content-disposition: attachment;filename=Data_bill.xls");
echo "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=windows-874'>";
?>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น