วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

ความรู้เบื้องต้นในการทำเว็บไซต์
1.หลักการทำงานของ WWW
การทำงานของ www จะมีลักษณะเดียวกับการให้บริการอื่นๆ ของอินเทอร์เน็ต คืออยู่ในรูปแบบไคลเอ็นต์-เซิร์เวอร์ (client-server) โดยมีโปรแกรมเว็บไคลเอ็นต์ (web server) ทำหน้าที่ เป็นผู้ร้องขอบริการ และมีโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ (web browser) ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ การติดต่อระหว่างโปรแกรมเว็บบราว์เซอร์กับโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร์จะกระทำผ่าน โปรดตคอล HTTP
1.2 กลไกการทำงานของเว็บเพจ
                       สำหรับเว็บเพจธรรมดา โดยปกติมีนามสกุลของไฟล์เป็น htm หรือ html นั้น เมื่อเราใช้เวบบราว์เซอร์เปิดดูเว็บเพจใด เว็บเซิร์ฟเวอร์จะส่งเว็บเพจนั้นกลับมายังเว็บบราว์เซอร์ จากนั้นเว็บบราว์เซอร์จะแสดงผลไปตามคำสั่งภาษา html ที่อยู่ในไฟล์
จะเห็นได้ว่า เป็นเว็บเพจมี่มีลักษณะสแตติก (static) ผู้ใช้จะพบกับเว็บเพจรูปแบบเดิมๆ ทุกครั้งที่เข้าชม จนกว่าผู้ดูแลระบบเว็บจะทำการปรับปรุงเว็บเพจนั้น นี่คือ ข้อจำกัดของภาษา HTML ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้อธิบายข้อควาบนเว็บเพจ
การสร้างเว็บที่มีความฉลาดว่านั้นสามารถทำได้หลายวิธี ยกตวอย่างเช่น การฝังชุดคำสั่งที่ทำงานทางฝั่งเซริร์ฟเวอร์ (server-side script)ไว้ในเวบเพจ การเขียน PHP

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น